Pro pořadatele

Camerata vždy bere v úvahu přání pořadatele. Naše závazky k uměleckým agenturám, kterými jsme zastupováni nejsou vedeny na úrovni exkluzivity, z tohoto důvodu jsme schopni s pořadateli jednat samostatně.

Naše vystoupení preferujeme ve formě koncertu v délce trvání až 75 minut nepřetržitě popř. s jednou krátkou přestávkou. Vyžaduje-li to charakter akce, lze vystoupení rozdělit na několik samostatných vstupů.

Koncerty v menších uzavřených prostorách (muzea, kaple, kostely, obřadní síně atd.) mohou být akustické, případně „podpořeny“ zvukovou aparaturou.

Vyžaduje-li charakter akce ozvučení pořadatelem, požadujeme ozvučení na profesionální úrovni dle stageplanu.

Pro přípravu na vystoupení a uložení osobních věcí požadujeme samostatnou uzamykatelnou šatnu. Není-li to možné zajistit, je potřeba se předem dohodnout. Odehrává-li se vystoupní venku, požadujeme kryté pódium. Pořadatel je povinen zajistit možnost příjezdu k místu vystoupení cca 1 hodinu před začátkem a dvě parkovací místa po dobu vystoupení.

Dokumenty

Stageplan Cameraty
Fotka na plakáty